A pályázati felhívás kódszáma: KAP-RD57-24. Vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni.

Támogatási kérelmet kizárólag az IH által elismert Helyi Akciócsoportnak minősülő szervezet (HACS) nyújthat be, ha

  • rendelkezik a KAP ST alapján kiválasztott és jóváhagyott HFS-sel,
  • az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet (a továbbiakban: (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet) I. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő kis- és középvállalkozásnak (kkv-nak) minősül.

A HACS Helyi Fejlesztési Stratégiájának (a továbbiakban: HFS) végrehajtása, irányítása, értékelése, valamint szervezése, vagyis a működés és animáció finanszírozása támogatható a pályázat keretében.

A támogatási kérelem benyújtására 2024. 04.23. – 2024. 05.06. között van lehetőség.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 56.820.795.340 Ft.